Statuten, Inschrijving, Doelstelling, Verantwoording

De Stichting is opgericht op 30 maart 2011 ten kantore van notaris mr. G. Lindeyer te Beilen, en op 31 maart 2011 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 52407896, welke valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland, RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 850430975.

De bestaande statuten van de stichting zijn, wat betreft artikel 12 lid 5 (thans luidende: “Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling”) aangepast bij akte van wijziging statuten 17 april 2014 verleden voor genoemde notaris Lindeyer. Beide akten zijn op verzoek ter inzage.

Het doel van de Stichting is, zoals omschreven in het Handelsregister van de KvK: “Het stimuleren, het promoten en het (laten) produceren van cultuurfilms en andere beelddragers.” De notariële akte voegt daaraan toe: “en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur

 • Voorzitter:
  • Albert Smit, Hollandscheveld – 06-23332805
 • Penningmeester:
  • Pier Schipper, Assen – 06-24429685
 • Bestuurslid:
  • Geuko Groen, Hoogeveen

Adviseurs

 • Auteur / Historicus:
  • drs. Geert C. Hovingh, Zuidlaren;
  • Albert Metselaar, Hollandscheveld
 • Beleid / projecten:
  • Geert Metselaar

Via het onderstaande formulier kunt u met ons in contact komen.