Wapenbroeders

Bij de oprichting van de stichting was het de bedoeling om een gedocumenteerde dramafilm (docudrama) te laten produceren. Waarmee de stichting het onderbelichte verhaal over Johannes Post onder de aandacht wilde brengen, met daarnaast een educatief onderwijsproject voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wapenbroeders (werktitel) vertelt hierin het verhaal van Johannes Post en het verzetsverleden van de familie Post en betrokkenen. Het verhaal over drie broers: Johannes de politicus, Marinus de doener en Henk de predikant. Ze hebben een gezamenlijk doel. Een vrij Nederland zonder nazi’s.

Deze film belicht aspecten die ook in onze tijd actueel zijn. Dilemma’s over geloof, idealen, gewetensnood en welke keuzes je maakt.

Spannende momenten op onderduikadressen en in de kerk en dialogen in huiskamers wisselen elkaar af. Ze vormen het hart van deze film. Met bekende acteurs in de voornaamste rollen.

We willen uiteraard recht doen aan de geschiedenis en aan de nabestaanden. De historische werkelijkheid is onze leidraad. De film is gebaseerd op de biografie “Johannes Post, exponent van het verzet” door Geert Hovingh.

Wapenbroeders is een eerbetoon aan helden die dat niet wilden zijn. De dramatische ontwikkelingen die in 1944 uiteindelijk leidden tot de executie van Johannes en Marinus Post zullen hiermee bewaard blijven voor de toekomst.

De documentaire

De oorspronkelijke wens kreeg een andere wending na de verkennende gesprekken met journalist en filmmaker Geertjan Lassche die onder andere de documentaire Nooit Meer Laf (NPO2/EO) maakte over verzetsheld Gerrit Gunnink.

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een gedramatiseerde documentaire: “De erfenis van een verzetsheld”. Deze documentaire is een productie van de VPRO en onderdeel van de NPO documentaireserie 2Doc, uitgezonden op 29 april 2019.

‘De erfenis van een verzetsheld’ toont het on-geromantiseerde verhaal van Johannes Post door de ogen van zijn kinderen, vertelt over de pijnlijke prijs die de achterblijvers – moeder en acht kinderen – hun leven lang moesten betalen.

 
De documentaire, 55 minuten, is nog op het internet te bekijken via deze  [link].