Aktueel

Momenteel heeft onze stichting drie boeken gepubliceerd. Informatie vindt u hieronder.
De website is nog in opbouw, dus we hopen binnenkort meer informatie te geven over de andere activiteiten waar we als stichting actief mee zijn.

Het verhaal vertelt de geschiedenis van de boeren in Noord-Groningen in de periode van circa 1850 tot heden. De strijd tegen het water, de bloeitijd van de graanhandel, het verbeteren van de landbouw door betere bemesting en het versterken en veredelen van landbouwproducten. De familie Mansholt zette zich verder in voor socialistische idealen, de strijd voor beter onderwijs vooral voor meisjes en de wens om nooit meer honger te hoeven lijden. Ook leggen we in ons boek de verbinding met actuele thema’s waar boeren van nu mee te maken hebben: de aandacht voor het landschap, duurzame veehouderij en akkerbouw (ook met verzilting) en het energielandschap.

Auteur: Kees Opmeer
Onderzoek: Tijs en Peter Voerman

€ 29,95 (inclusief BTW)

Te bestellen via GaCreatief [link]

In dit boek leest u het levensverhaal van vader en zoon Voerman. Jan Voerman sr. is vooral bekend geworden als de IJsselschilder. Jan Voerman jr. heeft vanaf zijn 15e illustraties gemaakt voor de Verkade-albums. Maar hun betekenis als kunstenaar reikt veel verder.

Het nooit eerder ontsloten familiearchief van Peter Voerman, kleinzoon van Voerman jr., vormt de basis van deze familiegeschiedenis. Het bevat een schat aan persoonlijke documenten, brieven en nooit eerder vertoond werk. Dat heeft geleid tot een verrassend verhaal over het veelbewogen leven van deze kunstenaars, hun familie, vrienden en inspiratiebronnen. Een leven in een zelf gebouwd paradijs.

Auteur: Kees Opmeer, in samenwerking met Peter en Tijs Voerman

€ 34,95 (inclusief BTW)

Te bestellen via GaCreatief [link]

Peter Voerman, kleinzoon van de laatste vervener Jaap Rahder, kreeg de beschikking over het familiearchief; een uitgebreide verzameling persoonlijke documenten en foto’s. Deze vormen de basis van een verrassend en aangrijpend verhaal. Het boek schetst niet alleen een tijdsbeeld van de turfwinning, met alle hoogte- en dieptepunten, maar vertelt ook een familiegeschiedenis over bijzondere mensen die Drenthe hebben veranderd.

Auteur: Kees Opmeer

€ 29,95 (inclusief BTW)

Te bestellen via Gacreatief [link]

Via het onderstaande formulier kunt u met ons in contact komen.